Naša filozofia

Naša filozofia

Misia firmy

Sme tu, aby sme našim klientom uvoľnili ruky tam, kde je zbytočné plytvať silami a peniazmi. Technika i technológia sú tu preto, aby sme ich ovládali, a nie preto, aby oni ovládali nás. A to platí aj pre tak zdanlivo fádnu a banálnu vec ako je prevádzka vozového parku.

Vízia firmy

Chceme pevne stáť na pozícii technologického lídra na trhu. Opäť ale zdôrazňujeme, že špičkové technológie sú len prostriedkom, ktorý má pomôcť našim klientom dostať sa rýchlejšie k cieľu s nižšími nákladmi. Náš technologický vývoj pôjde vždy ruka v ruke s ľuďmi ako takými - ako na úrovni výrobku ako užívateľsky prívetivého a užitočného pomocníka, tak na úrovni prístupu ku klientovi ako nášmu partnerovi.

Firemné hodnoty

  • byť vždy úprimný a otvorený
  • vždy sa pozerať dopredu
  • byť skutočnou oporou
  • byť bystrý a vnímavý
  • počúvať ostatných