Komunikácia s navigáciami

Komunikácia s navigáciami

Ďalšie úspory času a nákladov

WEBDISPEČINK dokáže priamo komunikovať s palubnou navigáciou vo vodičovom vozidle a to obidvoma smermi:

  • vodič môže odosielať z obrazovky navigácie rôzne stavové hlásenia a textové správy - usporíte na nákladoch za telekomunikačné služby
  • na obrazovku vodičovej navigácie môžete odosielať textové správy - opäť usporíte na nákladoch za telekomunikačné služby, sporíte aj svoj čas, pretože priamo z aplikácie, pomocou ktorej riadite svoj vozový park, komunikujete s vodičom, nemusíte ani "zdvihnúť ruky z klávesnice"
  • vodičovi môžete odoslať priamo súradnice destinácie, na ktorú má prísť a táto destinácia sa v navigácii objaví ako aktívny bod - opäť sporíte náklady za telekomunikačné služby i čas

Ako to funguje v praxi?

garmin 01
Takto vidí vodič obrazovku navigácie. Výberom Vybaviť sa dostane do menu, ktoré je určené pre komunikáciu s WEBDISPEČINKOM.

garmin 02
V informáciách o aktuálnej polohe vidí aj najbližšie destinácie, zadané na diaľku z WEBDISPEČINKU.

garmin 03
Textová správa s inštrukciami, ktorú vodič dostal z WEBDISPEČINKU, obsahuje presnú polohu a podrobné inštrukcie pre jeho prácu.

garmin 04
Trasu, ktorú ste naplánovali vo WEBDISPEČINKU, jednoducho pošlete do vodičovej navigácie. Vodič potom postupne označuje destinácie, ktoré už navštívil.

garmin 05
Všetky informácie z vodičovej navigácie sa ihneď prenášajú do WEBDISPEČINKU.

Navigačné jednotky môžete nakúpiť za výhodné ceny priamo u nás. Viac informácií nájdete tu.