Servisné vozidlá

Servisné vozidlá

Zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebovania vozidiel

  • jednoznačné rozlíšenie medzi služobnými a súkromnými jazdami
  • dokonalý prehľad o spotrebe vďaka sledovaniu stavu paliva v nádrži vozidla, zabránenie neoprávnenej manipulácii s palivom
  • štatistické prehľady o štýloch jazdy jednotlivých vodičov
  • prehľad o technickom stave vozidla (na základe údajov palubného diagnostického systému) umožňuje predchádzať vážnejším poruchám

Optimalizácia trás - dispečerské pracovisko pracujúce v reálnom čase

  • prehľad o aktuálnych polohách a pohyboch všetkých vozidiel v reálnom čase umožňuje jednoducho si zvoliť najvýhodnejšie vozidlo pre novú zákazku alebo servisný zásah
  • v aplikácii WEBDISPEČINK je možné naplánovať kompletné trasy odvozu a zvážania, tieto trasy je možné automaticky optimalizovať
  • aplikácia WEBDISPEČINK umožňuje sledovať stav zákaziek a postup ich realizácie

On-line komunikácia s vodičmi a diaľkové zadávanie trás prostredníctvom palubnej navigácie

  • naplánovanú optimalizovanú trasu jedným kliknutím myši odošlete do vodičovej navigácie, a to vrátane všetkých detailov a popisov jednotlivých úloh
  • usporíte náklady za telekomunikačné služby - s vodičom je možné komunikovať priamo z prostredia WEBDISPEČINKU, vodič používa pre komunikáciu obrazovku navigácie