Prenos údajov do Vašich aplikácií

Prenos údajov do Vašich aplikácií

Vďaka možnosti prenosu údajov z WEBDISPEČINKU do Vami používaných programov získava efektivita riadenia vozového parku ďalší rozmer. Opäť sa tu otvára možnosť zníženia administratívnych nákladov a zvýšenia akcieschopnosti pri rozhodovaní a riadení firmy.

Ak Vaša firma používa niektorý z manažérskych informačných systémov, je možné do neho prenášať všetky údaje z WEBDISPEČINKU. Manažéri majú teda k dispozícii tieto údaje v rámci prostredia, v ktorom sú zvyknutí pracovať a môžu ich pohodlne hodnotiť v kontexte s ďalšími údajmi.

Podobne je možné "prepojiť" WEBDISPEČINK s ekonomickými alebo účtovnými systémami - tým odpadá nutnosť manuálneho prenosu údajov, ich prepisovania alebo akýchkoľvek ďalších úprav.

Údaje je možné ľahko prenášať aj do aplikácie MS Excel a následne s nimi pracovať, napríklad vytvárať rôzne matematické a finančné modely, triediť jednotlivé údaje a podobne.

V prípade potreby sú Vám k dispozícii aj naši programátori, ktorí v spolupráci s Vašim IT špecialistom alebo dodávateľom softvéru prispôsobia výstupy z WEBDISPEČINKU pre Vaše potreby. Viac informácií k tejto problematike nájdete tu.