Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd

Zaznamenejte každou jízdu. S naší elektronickou knihou jízd máte stálý přehled nad svými vozidly. Díky mobilní jednotce namontované ve vozidle se kniha jízd tvoří automaticky a řidičům tak odpadá ruční vyplňování papírové knihy jízd.

Výhody elektronické knihy jízd:

  • Kniha jízd se tvoří automaticky
  • Kniha jízd je pravdivá
  • Kniha jízd je přesná
  • Možnost tisku a exportu dat knihy jízd
  • Možnost rozesílání knihy jízd na emailové adresy
  • Rozlišení soukromých a služebních jízd
  • Úspora času
  • Možnost vyplňování účelu jízdy
  • Možnost zaznamenávání dalších údajů jako je stav paliva v nádrži, spotřeba, průměrná rychlost v jízdě, ...
  • Vedení knihy jízd i pro nízkoemisní vozidla (bateriová i plug-in hybridní)

Stačí vám pouze počítač, telefon nebo tablet s internetem a informace o jízdě si můžete pohodlně kdykoliv zobrazit.

Jednotlivé jízdy si zobrazíte na mapě a v případě potřeby je možné údaje v knize jízd editovat – jméno řidiče, druh jízdy (soukromá/služební), účel jízdy, ...

Elektronická kniha jízd