Zemědělské stroje

Zemědělské stroje

Monitoring zemědělských strojů přináší uživatelům přehled nad vykonanou prací. Tedy obdělanými hektary na jednotlivých půdních celcích či hodinách práce řidiče.

Uživatel importuje do aplikace WEBDISPEČINK záznamy ze systému LPIS a díky monitoringu pohybu strojů a čipování nářadí, se kterým se pracuje, je systém schopen zpracovat podklady o tom, kolik hektarů se na kterém poli již obdělalo.

webdispečink - Suma akcí na půdním celku

K jednotlivým půdním celkům si může uživatel také evidovat plodiny, které na nich pěstuje a tak se mu může lépe pracovat například s náhledem v mapě, kdy každá plodina má vlastní barvu. Uživatel také vidí kde se stroj nacházel v určitý okamžik, způsob pohybu stroje, kterým se obdělával půdní celek, jakou rychlostí se při tom stroj pohyboval. Lze také využít ručního měření například zbývající plochy, kterou je třeba na půdním celku obdělat.

Zobrazení půdního celku na mapě

WEBDISPEČINK tedy umožňuje:

  • Propojení aplikace s rejstříkem půdy LPIS
  • Automatickou identifikaci připojeného nářadí
  • Možnost evidence plodin na půdních blocích
  • Dokonalý přehled o spotřebě díky připojení CAN BUS sběrnice nebo externího průtokoměru
  • Sledovat stav paliva v nádrži vozidla, zamezení neoprávněným manipulacím s palivem
  • Přesnou evidenci vykonaných prací pro jednotlivá pole, stroje, řidiče, období v hektarech
  • Evidence práce jednotlivých řidičů
  • Odhalení prostojů nebo „melouchů“
  • Přehrávání jízd (způsobu obdělávání půdních bloků včetně rychlosti)