Mobilní jednotka

Mobilní jednotka

Mobilní jednotka je základem celé služby WEBDISPEČINK. Slouží ke sběru a odesílání veškerých potřebných informací z vozidla.

Mobilní jednotka

Mobilní jednotku Vetronics je potřeba instalovat do každého z vozidel (typy jednotek zde), které má být zavedeno do systému WEBDISPEČINK.

Mobilní jednotka zpracovává a odesílá signál z družic GPS (globálního pozičního systému - tento systém využívají např. palubní navigační jednotky nebo navigace v mobilních telefonech). Díky tomu je možné v reálném čase sledovat přesnou pozici vozidla (poloha, rychlost, směr pohybu, nadmořská výška apod.).

Mobilní jednotka bývá také napojena na tzv. systémovou sběrnici vozidla - odtud načítá různé provozní informace (stav paliva v nádrži, stav energie v baterii, zatížení náprav, teplota v přepravním prostoru, diagnostická hlášení apod.) a následně je zpracovává a odesílá. V případě potřeby je možné k mobilní jednotce připojit i dodatečná čidla se specializovanými funkcemi.

Odesílání informací do aplikace WEBDISPEČINK probíhá pomocí sítě mobilního operátora. Data jsou pomocí SIM karty a vysílače v mobilní jednotce odesílána přes síť mobilního operátora na centrální server aplikace WEBDISPEČINK. Zde jsou pak data zpracována a uložena.

 

TYPY MOBILNÍCH JEDNOTEK:

VETRONICS 820

Jednotka určená pro pevnou montáž do vozidla pomocí kabelového svazku. Jednotka je určena pro nákladní vozidla, dodávky i osobní automobily.

Vetronics 820 využívá modernější komponenty než předchozí generace a navíc přináší mnohá vylepšení:

  • Jednotka má nižší spotřebu, není potřeba se tedy obávat vybití baterie vozidla.
  • Jednotka podporuje detekci stavu sběrnice CAN, což umožňuje detekovat probuzení vozidla i u moderních vozidel.
  • Vetronics 820 má navíc výškoměr pro přesné měření nadmořské výšky.
  • V neposlední řadě má jednotka Vetronics 820 více paměti RAM a díky tomu je lépe připravena na nové funkcionality.

Důležité upozornění: Jednotka je vybavena pouze 2G modemem. Jakmile dojde k vypnutí 2G sítí, jako se tomu stalo na začátku roku 2023 ve Švýcarsku, nebude jednotka schopna přenášet data na server a data tak nebudou dostupná pro uživatele. Proto byla vyvinuta novější varianta jednotky s označením Vetronics 870, která disponuje modemem 4G.

Mobilní jednotka
Produktový list Vetronics 820

 

VETRONICS 870

Jednotka určená pro pevnou montáž do vozidla pomocí kabelového svazku, obdobně jako jednotka Vetronics 820. Velkou výhodou jednotky Vetronics 870 je však 4G modul, díky kterému jste připraveni i na vypnutí 2G sítí. Nebudete tak nuceni z tohoto důvodu v budoucnu měnit jednotky.

Mobilní jednotka VETRONICS 870
Technická specifikace

 

VETRONICS 845 DONGLE FULL

Zákazníkům také nabízíme přenosnou jednotku Vetronics 845 DONGLE FULL. Navrhli jsme ji tak, aby pro vás její používání bylo co nejpohodlnější. Instalace jednotky Vetronics 845 probíhá prostým zasunutím do OBD II konektoru, který se ve vozidle obvykle nachází pod palubní deskou. Jednotka je určena pro dodávky a osobní automobily.

Díky Dongle full je možné vyčítat telemetrické údaje z OBD ? konektoru (palubního počítače vozidla), především pak stav paliva v nádrži a odometru. Zasílání dat na servery zajišťuje integrovaná SIM karta s celosvětovým provozem.

Mobilní jednotka
Manuál a technická specifikace Vetronics 845

 

VETRONICS 815C

Tato jednotka je záměrně navržena ve tvaru kelímku. Umísťuje se totiž do držáku nápojů ve vozidle a k její instalaci tak potřebujete jen její propojení se zdrojem elektřiny, což zajišťuje kabel do USB či „zapalovače“ vozidla. Velké tlačítko na jednotce umožňuje zadání režimu jízdy (soukromá/služební). Nevýhodou jednotky je, že standardně nečte žádná data ze sběrnice vozidla (stav paliva, odometr či jiné).

Mobilní jednotka VETRONICS 815C
Technická specifikace

 

EW OBU 850

Jednotka je určena pro nákladní vozidla a je unikátní tím, že řeší výběr mýta (EETS) i telematické služby. Jednotka může být využívána v systému WEBDISPEČINK, ale stejně tak i v novém telematickém systému EW TELEMATICS.

Jednotka EW OBU 850 se umísťuje na přední sklo nákladního vozidla. Řidič vidí na barevný displej a může jednotku ovládat pomocí tlačítek. Jednotku je možné instalovat dvěma způsoby:

  1. Základní připojení do 24/12V zásuvky/cigaretového zapalovače. Zapojení může provést sám uživatel.
  2. Pevná instalace - čtení všech provozních veličin vozidla díky zapojení FMS sběrnice vozidla a tachografu. V tomto případě je nutná odborná instalace.

Mobilní jednotka EW OBU 850
Uživatelská příručka