Nákladní doprava

Nákladní doprava

S aplikací WEBDISPEČINK máte přehled o aktuální poloze a pohybu vašich nákladních vozidel. Monitoring nákladních vozidel přináší spoustu výhod a úsporu nákladů.

ZOBRAZENÍ POLOHY VOZIDLA

Zobrazení polohy vozidla

 • přesná pozice vozidla, včetně zobrazení provozních parametrů
 • kniha jízd s možností zobrazení historie jízd nad mapou
 • okamžitý přehled o zatížení náprav, teplotě v přepravním prostoru, odpojení/připojení návěsu
 • zobrazení všech vozidel nad mapou
 • automatické překreslování pozic vozidel

STATISTIKY A REPORTY

Statistiky a reporty

 • automatický výpočet diet
 • report odpracovaných hodin řidiče
 • přehled stazek (záznamů o provozu vozidla)
 • export knihy jízd
 • přehled o využití vozidel

ZAMEZENÍ ZTRÁT POHONNÝCH HMOT

Zamezení ztrát pohonných hmot

 • přesné sledování spotřeby paliva
 • zobrazení stavu paliva v nádrži
 • hlídání podezřelých úbytků paliva v nádrži
 • porovnání dokladovaného množství paliva se skutečným příbytkem v nádrži

PLÁNOVÁNÍ PŘEPRAV

Plánování přepravy

 • dispečerská plachta
 • podrobné plánování přepravy
 • odesílání přeprav řidiči do tabletu s aplikaci WD Fleet 3D
 • možnost automaticky vytvářet elektronický záznam o provozu vozidla (STAZKA)
 • porovnání plánovaných vzdáleností se skutečně odjetými
 • komunikace s řidičem

STYL JÍZDY ŘIDIČŮ

Styl jízdy řidičů

 • nástroj Perfect Drive, který je určený pro zlepšování jízdního stylu, což vede k úspoře paliva a menšímu opotřebení vozidel
 • hodnocení stylu jízdy řidičů založené na sledování parametrů ovládání vozidla např. otáčky motoru, doba jízdy bez spotřeby paliva, používání tempomatu, ...
 • přehledné reporty o stylu jízdy řidičů
 • Trend vývoje hodnocení řidiče za posledních 12 měsíců
 • Připravený graficky vyladěný report na firemní nástěnku za účelem motivačních soutěží

ÚDAJE Z TACHOGRAFU

Údaje z tachografu

 • Identifikace řidiče pomocí jeho karty
 • Kontrola výkonu řidiče dle tachografu (AETR)
 • Automatické vzdálené stahování .DDD souborů z tachografů a karet řidičů