Stavební stroje

Stavební stroje

Aplikace WEBDISPEČINK je s výhodou také nasazována na různé stavební či pracovní stroje. To přináší přehled o:

  • odpracovaných hodinách řidičů
  • stavu paliva ve stroji
  • stavu motohodin
  • spotřebě paliva

Navíc se dají snímat otáčky motoru pracovního stroje a sledovat tak jeho využití v průběhu dne, případně sledovat množství prostojů či naopak překročení maximálních otáček motoru.

Otáčky motoru FMS

Díky připojení různých senzorů lze sledovat i další vstupy jako jsou sklopy nástavby, aktivace hydraulické ruky, aktivace PTO, zapnutí čerpadla, beton mixu a podobně.

Sběr dat / čídla

To vše umožňuje sledovat nasazení jednotlivých vozidel a strojů a tím efektivněji řídit chod firmy.