WD Scan

WD Scan

WD Scan

Funkcie aplikácie WD Scan

Aplikácia WD SCAN umožňuje vodičovi odoslať z telefónu alebo tabletu kópie dokumentov alebo vyhotovené fotografie do aplikácie WEBDISPEČINK. Vyhotovené obrázky dokumentov sa dajú triediť podľa druhu (dodací list, faktúra...) a možno k nim doplniť aj textovú poznámku. Týmto spôsobom môže vodič dispečerovi vzdialene odovzdávať dôležité podklady pre nadväzujúce operácie – fakturáciu prepráv, dokumentáciu nehôd atď. Pomocou aplikácie WD SCAN tak zrýchlite tok dokumentov vo Vašej firme.


WD Scan WD Scan

Podporované vlastnosti

 
Popis Android iOS (iPhone, iPad)
Zhotovenie dokumentu pomocou integrovaného fotoaparátu
Určenie typu dokumentu
Odoslanie dokumentu na WEBDISPEČINK
Získať aplikáciu Google play Apple Appstore