Poľnohospodárske stroje

Poľnohospodárske stroje

Zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebovania vozidiel

  • dokonalý prehľad o spotrebe vďaka sledovaniu stavu paliva v nádrži vozidla, zabránenie neoprávnenej manipulácii s palivom
  • štatistické prehľady o štýloch jazdy jednotlivých vodičov
  • prehľad o technickom stave vozidla (na základe údajov palubného diagnostického systému) umožňuje predchádzať vážnejším poruchám

Presná evidencia vykonávaných prác pre jednotlivé polia, respektíve plodiny

  • prepojení aplikácie s registrami pôdy LPIS
  • možnosť operatívneho nasadzovania vozidiel a strojov na základe ich aktuálnej polohy a vykonávaných prác
  • zvyšuje efektivitu práce napríklad redukciou prejazdených vzdialeností alebo dokonalou kontrolou práce vodiča (koľko kilometrov najazdil a koľko času strávil na konkrétnom poli a podobne)

Výkazy práce pre jednotlivých vodičov a stroje

  • možnosť vyhodnotenia vyťaženia jednotlivých vozidiel, strojov a vodičov
  • zníženie administratívnych nákladov firmy - WEBDISPEČINK automaticky generuje potrebné prehľady a štatistiky