Perfect Drive

Perfect Drive

Perfect Drive slúži na hodnotenie štýlu jazdy vodičov v nákladných vozidlách. Hodnotenie prebieha v prehľadných reportoch skupiny, vodiča a detailnom reporte. Jazdný štýl vodiča kamiónu významne ovplyvňuje spotrebu paliva a opotrebenie vozidla. Hodnotenie správneho jazdného štýlu môže znížiť spotrebu napríklad o 2 litre na 100 km, čo predstavuje mesačnú úsporu na prepravu cca 230,- EUR na jednom vozidle. Ale čo ak ich máte 100? Za rok potom môžete ušetriť napríklad aj 272.000,- EUR. Lenže ako jazdný štýl hodnotiť? Vodiča nemožno porovnávať pomocou priemernej spotreby, pretože vozidlá jazdia v rôznych terénoch, s rôznou záťažou, dokonca ide o rôzne typy vozidiel. Preto sme vyvinuli hodnotenie štýlu jazdy vodičov, ktoré je založené na sledovaní parametrov ovládania vozidla: otáčky motora, používanie prevádzkovej a motorovej brzdy, predvídavosť, rýchlosť vozidla, doba jazdy bez spotreby paliva, používanie tempomatu a akceleračného pedálu. Na základe takéhoto hodnotenia možno spravodlivo vyhodnotiť, ktorí vodiči riadia vozidlá najlepšie.


REPORT SKUPINY

Na účely porovnania viacerých vodičov medzi sebou slúži report skupiny vodičov, v ktorom sú vodiči od základu zoradení podľa celkového počtu percent, ktoré získali za svoj jazdný štýl (100% je najlepší jazdný štýl). Zároveň sú k dispozícii aj údaje o bodoch v jednotlivých bodovaných kritériách, kde je možné získať 0-10 bodov (10 bodov je najlepšie).


REPORT VODIČA

V reporte vodiča možno vidieť súhrn základných parametrov a navyše mapu s trasou jázd vodiča, zoznamom použitých vozidiel a spolujazdcov. Z tohto reportu je možné prejsť na ďalší DETAILNÝ REPORT.


DETAILNÝ REPORT

V detailnom reporte je možné sledovať mnoho ďalších parametrov štýlu jazdy vodiča, ale aj rozdelenie hodnôt podľa typu prevádzky (mesto, medzimesto, diaľnica, ostatné). Tento report je určený pre detailnú prácu manažéra vodičov.