wd fileagent

wd fileagent

Aplikácia WD FileAgent zabezpečí automatické sťahovanie súborov z archívu tachografov vozidiel a archívu kariet vodičov uložených na serveri Webdipečink. Súbory sama uloží do Vami definovaného adresára, napr. vstupné zložky externých aplikácií (TachoScan od INELO, prípadne TAGRA, apod.) a zaistí plynulé a bezchybné sťahovanie všetkých týchto súborov z Webdispečinku, a to bez akejkoľvek účasti užívateľa.

Kontrola nových súborov a ich sťahovanie z Webdispečinku sa vykonáva v pravidelných 30 minútových intervaloch. Stiahnuté súbory s príponou „.ESM“ sú premenované na príponu „.DDD“ a následne uložené do užívateľom definovaného adresára.

Manuálne môžete vykonať okamžité stiahnutie súborov alebo opakované stiahnutie súborov za určitý časový interval.

Počas prevádzky aplikácie prebieha logovanie a zaznamenávanie histórie stiahnutých súborov, prípadne chýb (napr. výpadok siete, neexistencia cieľového úložiska a pod.)

Pre inštaláciu sú podporované operačné systémy Windows 10 a MacOS. Použitie aplikácie podlieha licenčným podmienkam a na jej použitie je potrebné zadať licenčný kód. Pre jej využitie preto kontaktujte našich predajcov prípadne oddelenie podpory webdispecink@eurowag.com .

WD FILEAGENT