Elektromobilita

Elektromobilita

S príchodom elektromobilov (BEV) a plug-in hybridov (PHEV) do vozových parkov sme v aplikácii Webdispečink pripravili špeciálne funkcie pre tieto typy nízkoemisných vozidiel. Tieto funkcie obsahujú špeciálny elektromobilný balíček, ktorý je nutné si objednať spoločne s montážou jednotky do vozidla. Pretože elektromobilita prináša veľké množstvo nových agend, vytvorili sme tím špecialistov, ktorí vám pomôžu sa v problematike zorientovať. Ponúkame konzultácie ohľadom elektromobilnej infraštruktúry, prevádzkovania nízkoemisných vozidiel, ale aj analýzu vozového parku s odporúčaniami toho, ktoré vozidlá so spaľovacím motorom je možné nahradiť nízkoemisnými.

Súčasťou elektromobilného balíčka sú funkcie:

  • Import dobíjacích transakcií z ČEZ, PRE, E-ON, Tesla a možnosť vlastných importov napríklad z firemných wallboxov
  • Automatické vkladanie nákladov na dobíjanie vozidiel podľa príbytku SOC (energie v batérii) v domácej alebo firemnej lokácii podľa nastavených taríf
  • Pokročilé štatistiky pre užívateľov elektromobilov (mesačné vyúčtovanie pre BEV aj PHEV, zrážky za súkromné km, náhrady za domáce dobíjanie u vodiča)
  • Identifikácia neznámeho nabíjania s možnosťou vložiť do nákladov
  • Report správania vodičov pri dobíjaní vozidiel, teda kde najviac nabíja (firemná infraštruktúra, domáce nabíjanie, verejné nabíjacie stanice) a aká je priemerná cena ich nabíjania
  • Dobíjacie smernice – zoznam odporúčaných verejných, ale aj interných dobíjacích staníc
  • Report Aktuálna poloha vrátane informácie o stave SOC, pripojenom nabíjacom kábli, spustenom nabíjaní či dojazde vozidla

Vďaka tejto sade nástrojov môžete uzavrieť knihu jázd, vyúčtovať súkromné kilometre vodičov alebo zistiť prevádzkové náklady pri nízkoemisných vozidlách rovnako ako pri spaľovacích.

Elektromobilita - Štatistika vozidel

Pri nízkoemisných vozidlách odporúčame zvážiť nasadenie aplikácie WD DRIVER , ktorá umožňuje zobrazovať stav nabitia, odhad času za ako dlho bude nabité, prípadne notifikáciou upozorniť na ukončenie dobíjania.

Elektromobilita - aplikácia - vozidlá Elektromobilita - aplikácia - vozidlá

Aplikácia tiež spolupracuje s dobíjacou smernicou a navrhuje vodičovi najbližšie možnosti nabíjania, ktoré odporučil fleetový manažér.

Elektromobilita - aplikácia - vozidlá