Osobné automobily

Osobné automobily

Zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebovania vozidiel

  • jednoznačné rozlíšenie medzi služobnými a súkromnými jazdami
  • dokonalý prehľad o spotrebe vďaka sledovaniu stavu paliva v nádrži vozidla, zabránenie neoprávnenej manipulácii s palivom
  • štatistické prehľady o štýloch jazdy jednotlivých vodičov
  • prehľad o technickom stave vozidla (na základe údajov palubného diagnostického systému) umožňuje predchádzať vážnejším poruchám

Okamžitý prehľad o aktuálnych pozíciách všetkých automobilov

  • zvýšenie efektivity využitia jednotlivých vozidiel a pracovného vyťaženia pracovníkov
  • zvýšenie efektivity manažérskych procesov vo firme - prehľad o pohyboch vozidla umožňuje bez ďalších nákladov (napríklad za telekomunikačné služby) zistiť, kde sa ktorý pracovník aktuálne nachádza a akú činnosť práve vykonáva, taktiež je možné previesť kontrolu spätne formou štatistických prehľadov

Zníženie administratívnych nákladov za prevádzku vozového parku

  • automatické generovanie knihy jázd v súlade s platnou legislatívou
  • automatizované výpočty (vyúčtovanie súkromných jázd, stravné a podobne)