Osobné automobily

Osobné automobily

Monitoring osobných vozidiel patrí k najbežnejším telematickým službám. Ide väčšinou o automatickú tvorbu knihy jázd, ktorá slúži ako doklad k nákladom na vozidlo. Vodiči tak nemusia písať „papierovú“ knihu jázd a firma má aj tak doklad pre prípadné kontroly.

Kniha jázd

Navyše tieto dáta môže užívateľ využiť na výpočet zrážok za súkromné kilometre. Na tento účel sa do vozidiel často montujú čítačky čipov na rozpoznanie vodiča pokiaľ sa na vozidlách striedajú a prepínače na rozlíšenie súkromných a služobných jázd. Tieto periférie vedia elegantne nahradiť mobilné aplikácie WD Driver. Tá pomocou Bluetooth technológie prenesie priamo do GPS jednotky vo vozidle token vodiča, druh jazdy a navyše môže aj účel jazdy (napríklad návšteva klienta XY).

Užívatelia tiež často importujú z CSV (či iných) súborov náklady na vozidlá a majú tak dokonalý prehľad napríklad o cene a spotrebe paliva. Vkladať je možné ale aj ďalšie náklady a evidovať tak celkové náklady na vozidlo.

Přehlaď nákladov podle typu

V poslednom čase sa tiež často rieši sledovanie jazdného štýlu vodiča. Teda predovšetkým prekračovanie povolenej rýchlosti alebo zbytočne prudkých rozjazdov, brzdení, prejazdov zákrutami, čo vedie k väčšej bezpečnosti vodičov a nižšej spotrebe paliva aj k nižším nákladom na servis.

Všeobecne sa dá povedať, že obstaranie monitoringu do osobných vozidiel prináša:

 • Zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebovania vozidiel
 • Okamžitý prehľad o aktuálnych pozíciách všetkých vozidiel
 • Jednoznačné rozlíšenie vodičov a ich súkromných a služobných jázd
 • Dokonalý prehľad o spotrebe vďaka sledovaniu stavu paliva v nádrži vozidla a porovnaní s importovanými nákladmi na vozidlo
 • Report o jazdných štýloch jednotlivých vodičov
 • Zvýšenie efektivity využitia jednotlivých vozidiel i pracovného vyťaženia pracovníkov
 • Automatické generovanie knihy jázd v súlade s platnou legislatívou
 • Automatizované generovanie reportov (vyúčtovanie súkromných jázd v celej firme, stravné a pod.)
 • Report návštevnosti definovaných lokalít
 • Kontrola bezpečnostných prestávok
 • Zabezpečenie vozidiel

Pri osobných vozidlách sa často tiež využíva funkcionalita na zdieľanie vozidiel s názvom Autopožičovňa. Tento systém vie rezervovať tzv. poolové vozidlá a prípadne ponúkať aj spolujazdy. Ďalším trendom v zdieľaní vozidiel je mobilná aplikácia Car Sharing, ktorá umožňuje nielen vozidlá rezervovať, ale aj odomykať mobilným telefónom. Odpadá tak zložité odovzdávanie kľúčov od poolových vozidiel.