Komunálna technika

Komunálna technika

Pomocou riešenia Webdispečink je možné tiež vykonávať monitoring komunálnej techniky. A to napríklad pri rôznych upratovacích strojoch (zametanie, plávanie, sypanie).

webdispečink

Ale aj pri vozidlách, ktoré prevážajú odpadové nádoby. Je možné tak okrem iného evidovať, kde tieto odpadové nádoby boli zložené, ako dlho sa na mieste vyskytujú alebo ktoré vozidlo ich práve vezie.

Mapa odpadové nádoby

Všetky údaje je možné vykresliť aj nad mapou a užívateľ tak vidí, ktoré ulice boli upratané alebo kde boli zložené kontajnery na odpad.

Webdispečink tak:

  • Znižuje počet najazdených kilometrov
  • Dáva dokonalý prehľad o spotrebe vďaka čítaniu informácií z FMS zbernice vozidla alebo prietokomeru
  • Umožňuje sledovanie stavu paliva v nádrži
  • Dáva okamžitý prehľad o vykonávaných prácach
  • Pripravuje reporty o spotrebe posypového materiálu, odpracovaných hodinách vodiča, umiestnení kontajnerov
  • Umožňuje rozlíšiť práce podľa tried a čísel ciest