Hodnotenie štylu jazdy vodiča

Hodnotenie štylu jazdy vodiča

Webdispečink umožňuje hodnotiť štýl jazdy vodiča pomocou akcelerometra, ktorý je súčasťou GPS jednotky umiestnenej vo vozidle. Toto hodnotenie sa využíva pre osobné vozidlá a dodávky. Pre nákladné vozidlá je určený modul PERFECT DRIVE .

Jednotka vďaka akcelerometru sníma preťaženie v troch osiach, vďaka čomu je možné sledovať intenzitu:

  • Rozjazdov
  • Brzdenie
  • Odstredivé sily v zákrutách
  • Nárazov do vozidla

Hodnoty sú následne spracované a vyhodnotené v prehľadnom histograme, ktorý je členený do troch rýchlostných intervalov:

  • 10-60 km/h, čo zodpovedá rýchlostiam v obci
  • 60-110 km/h, čo zodpovedá rýchlostiam mimo mesta
  • Viac ako 110 km/h, čo zodpovedá rýchlostiam ciest pre motorové vozidlá alebo diaľniciam

Hodnocení stylu jízdy řidiče

Všetky tieto hodnoty sú agregované do jedného čísla a využité v reporte ŠTÝL JAZDY. Navyše sa do celkového hodnotenia započítava aj hodnotenie maximálnej rýchlosti v jazdách a dosiahnutej priemernej spotreby. Vďaka tomuto reportu je teda ľahké porovnať jazdný štýl všetkých vodičov. Pre lepšiu prácu je u každého z vodičov možné zobraziť aj detailné informácie vrátane vyššie spomínaného histogramu.

Štyl jazdy vodiča - hodnotenie