Webdispečink - Riešenia pre rôzne oblasti

Webdispečink - Riešenia pre rôzne oblasti

Osobné automobily

 • zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebovania vozidiel
 • okamžitý prehľad o aktuálnych pozíciách všetkých automobilov
 • zníženie administratívnych nákladov za prevádzku vozového parku
Viac informácií nájdete tu.

Servisné vozidlá

 • zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebovania vozidiel
 • optimalizácia trás - dispečerské pracovisko pracujúce v reálnom čase
 • on-line komunikácia s vodičmi a diaľkové zadávanie trás prostredníctvom palubnej navigácie
Viac informácií nájdete tu.

Nákladná doprava

 • zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebovania vozidiel
 • prehľad o polohe, stave nákladu a vozidla v reálnom čase
 • kontrola dodržovania AETRu vodičmi
Viac informácií nájdete tu.

Komunálna technika

 • zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebovania vozidiel
 • okamžitý prehľad o vykonávaných prácach, spotrebe materiálu a podobne
 • štatistické prehľady a výkazy o jednotlivých vodičoch, vozidlách a zariadeniach
Viac informácií nájdete tu.

Sanitné vozy

 • zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebovania vozidiel
 • polohy operatívne nasadenie vozidiel podľa ich aktuálnej polohy
 • detekcia zapnutia výstražného zariadenia
Viac informácií nájdete tu.

Stavebné stroje

 • zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebovania vozidiel
 • presný prehľad o vyťažení jednotlivých vozidiel a vykonávaných prácach
 • evidencia jednotlivých vozidiel a vodičov
Viac informácií nájdete tu.

Poľnohospodárske stroje

 • zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebovania vozidiel
 • presná evidencia vykonávaných prác pre jednotlivé polia, respektíve plodiny
 • výkazy práce o jednotlivých vodičoch a strojoch
Viac informácií nájdete tu.

Kontajnery

 • zvýšenie efektivity využitia jednotlivých kontajnerov
 • presná evidencia: jazda s/bez kontajnera, kontajner plný/prázdny
 • úspora nákladov v logistike kontajnerov
Viac informácií nájdete tu.