Kontajnery

Kontajnery

Vďaka monitoringu kontajnerov je možné ľahko určiť, kde sa nachádza. Užívateľ ich môže zobraziť v mape alebo v prehľadnom reporte.

webdispečink - monitoringu kontajnerov

Monitoring prebieha automaticky pomocou Bluetooth technológie s TRAILER ID, ktorý je namontovaný priamo na kontajneri. Alebo je možné na kontajner umiestniť čip, ktorý vodič ručne sníma čítačkou. Po načítaní čipu vodič označí operáciu, ktorú s kontajnerom vykonáva (naloženie prázdneho/plného, zloženie, vysypanie). Vodiči však môžu pripájať alebo odpájať kontajnery aj ručne v aplikácii WD Fleet 3D ,a tým bez nutnosti inštalácie akéhokoľvek čipu označiť miesto zloženia či naloženia kontajnera. Na určenie polohy kontajnera sa vo všetkých prípadoch používa poloha zaslaná z vozidla, na ktoré bol kontajner naložený.

webdispečink - monitoringu kontajnerov

Webdispečink tak umožňuje užívateľom:

  • Mať prehľad o pozíciách všetkých kontajnerov
  • Mať prehľad o výkone jednotlivých vozidiel, ktoré kontajnery vyváža
  • Vyhodnocovať efektivitu nasadzovania kontajnerov a následne plánovať zodpovedajúce opatrenia
  • Detailne a efektívne plánovať pohyb jednotlivých kontajnerov na základe údajov z WEBDISPEČINKU