Automatický import nákladov

Automatický import nákladov

Dokonalý prehľad všetkých nákladov na jednom mieste.

Hromadný import nákladov vo Webdispečingu je ľahký. Teraz sa vám ale môžu náklady importovať úplne automaticky.

V takom prípade je nutné kontaktovať prevádzkovateľa čerpacej stanice a udeliť súhlas na poskytovanie dát do Webdispečingu. Akonáhle je žiadosť spracovávaná, Webdispečing dáta automaticky importuje.

Aktuálne podporujeme automatický import od spoločnosti Eurowag, Slovnaft, E.ON a OMV.

Pre viac informácií kontaktujte technickú podporu.

Prehľad nákladov

Kontakty na prevádzkovateľa čerpacej stanice:

SLOVNAFT: kontaktne.centrum@slovnaft.sk

Klienti, ktorí využívajú karty našej spoločnosti EUROWAG, nemusia súhlas na poskytovanie dát udeľovať, postačí iba založiť kartu EUROWAG vo Webdispečingu (Nastavenie/PHM/Tankovacie karty).
Náklady sa potom začnú importovať automaticky.