Mobilná jednotka

Mobilná jednotka

Mobilná jednotka je základom celej služby WEBDISPEČINK. Slúži na zber a odosielanie všetkých potrebných informácií z vozidla.

Mobilní jednotka

Mobilnú jednotku Vetronics je potrebné inštalovať do každého z vozidiel ( typy jednotiek tu ), ktoré má byť zavedené do systému WEBDISPEČINK.

Mobilná jednotka spracováva a odosiela signál z družíc GPS (globálneho pozičného systému - tento systém využívajú napr. palubné navigačné jednotky alebo navigácia v mobilných telefónoch). Vďaka tomu je možné v reálnom čase sledovať presnú pozíciu vozidla (poloha, rýchlosť, smer pohybu, nadmorská výška a pod.).

Mobilná jednotka býva tiež napojená na tzv. systémovú zbernicu vozidla - odtiaľ načíta rôzne prevádzkové informácie (stav paliva v nádrži, stav energie v batérii, zaťaženie náprav, teplota v prepravnom priestore, diagnostické hlásenia a pod.) a následne ich spracováva a odosiela. V prípade potreby je možné k mobilnej jednotke pripojiť aj dodatočné čidlá so špecializovanými funkciami.

Odosielanie informácií do aplikácie WEBDISPEČINK prebieha pomocou siete mobilného operátora. Dáta sú pomocou SIM karty a vysielača v mobilnej jednotke odosielané cez sieť mobilného operátora na centrálny server aplikácie WEBDISPEČINK. Tu sú potom dáta spracované a uložené.

 

TYPY MOBILNÝCH JEDNOTIEK:

VETRONICS 820

Jednotka určená na pevnú montáž do vozidla pomocou káblového zväzku. Jednotka je určená pre nákladné vozidlá, dodávky aj osobné automobily.

Nová generácia jednotiek Vetronics 820 využíva modernejšie komponenty ako predchádzajúce generácie a navyše prináša mnohé vylepšenia:

  • Jednotka má nižšiu spotrebu, nie je potrebné sa obávať vybitia batérie vozidla.
  • Jednotka podporuje detekciu stavu zbernice CAN, čo umožňuje detekovať prebudenie vozidla aj pri moderných vozidlách.
  • Vetronics 820 má navyše výškomer na presné meranie nadmorskej výšky.
  • V neposlednom rade má jednotka Vetronics 820 viac pamäte RAM a vďaka tomu je lepšie pripravená na nové funkcionality.

Dôležité upozornenie: Jednotka obsahuje iba 2G modem. Ako náhle dôjde k vypnutiu 2G sietí, tak ako sa to stalo na začiatku roku 2023 vo Švajčiarsku, nebude jednotka schopná prenášať dáta na server a dáta tak nebudú pre užívateľa dostupné. Preto bola vyvinutá novšia varianta jednotky s označením Vetronics 870, ktorá disponuje modemom 4G.

Mobilná jednotka
Produktový list Vetronics 820

 

VETRONICS 870

Jednotka je určená na pevnú montáž do vozidla pomocou káblového zväzku, podobne ako jednotka Vetronics 820. Veľkou výhodou jednotky Vetronics 870 je však 4G modul, vďaka ktorému ste pripravení aj na vypnutie 2G sietí. Nebudete tak nútení z tohoto dôvodu v budúcnosti meniť jednotky.

Mobilní jednotka VETRONICS 870
Technická špecifikácia

 

VETRONICS 845 DONGLE FULL

Zákazníkom tiež ponúkame prenosnú jednotku Vetronics 845 DONGLE FULL. Navrhli sme ju tak, aby pre Vás jej používanie bolo čo najpohodlnejšie. Inštalácia jednotky Vetronics 845 prebieha jednoduchým zasunutím do OBD II konektora, ktorý sa vo vozidle obvykle nachádza pod palubnou doskou. Jednotka je určená pre dodávky a osobné automobily.

Vďaka Dongle Full je možné vyčítať telemetrické údaje z OBD ? konektora (palubného počítača vozidla), predovšetkým potom stav paliva v nádrži a odometri. Zasielanie dát na serveri zaisťuje integrovaná SIM karta s celosvetovou prevádzkou.

Mobilná jednotka
Manuál a technická špecifikácia Vetronics 845

 

VETRONICS 815C

Táto jednotka je zámerne navrhnutá v tvare téglika. Umiestňuje sa totiž do držiaka nápojov vo vozidle a k jej inštalácii tak potrebujete len jej prepojenie so zdrojom elektriny, čo zaisťuje kábel do USB či „zapaľovača“ vozidla. Veľké tlačidlo na jednotke umožňuje zadanie režimu jazdy (súkromná/služobná). Nevýhodou jednotky je, že štandardne nečíta žiadne dáta zo zbernice vozidla (stav paliva, odometer či iné) .

Mobilná jednotka VETRONICS 815C
Technická špecifikácia

 

EW OBU 850

Jednotka je určená pre nákladné vozidlá a je unikátna tým, že rieši výber mýta (EETS) aj telematické služby. Jednotka môže byť využívaná v systéme WEBDISPEČINK, ale rovnako tak aj v novom telematickom systéme EW TELEMATICS .

Jednotka EW OBU 850 sa umiestňuje na predné sklo nákladného vozidla. Vodič vidí na farebný displej a môže jednotku ovládať pomocou tlačidiel. Jednotku je možné inštalovať dvoma spôsobmi:

  1. Základné pripojenie do 24/12V zásuvky/cigaretového zapaľovača. Zapojenie môže vykonať sám užívateľ.
  2. Pevná inštalácia - čítanie všetkých prevádzkových veličín vozidla vďaka zapojeniu FMS zbernice vozidla a tachografu. V tomto prípade je nutná odborná inštalácia.

Mobilná jednotka - EW OBU 850