Úspory na poistnom

Úspory na poistnom

U vozidiel vybavených sledovaním polohy môžete získať zaujímavé zľavy na poistnom. Poisťovne už postrehli vplyv GPS jednotiek na krádeže vozidiel a u mnohých z nich sa táto skutočnosť už odrazila aj v sadzbách poistných zmlúv.

V prípade krádeže Vášho vozidla sa totiž významne zvyšuje šanca, že polícia odcudzené vozidlo nájde. Vy tak ušetríte nielen na poistnom za vozidlo, ale aj na stratách spojených s uskutočnenou krádežou vozidla.

V júli 2014 uviedli najväčšie poisťovne na trhu v Českej republike nasledujúce zľavy z poistenia vozidiel.

NázOv poisťovne Zľava
4 %
zľavy podľa typu, ceny a roku výroby vozidla
sleva dle typu, přibližné ceny a roku výroby vozidla
10 %
10 %

*Uvedené zľavy z poistného sú len orientačné, presnú výšku zľavy odporúčame zistiť priamo u Vašej poisťovne