Špedícia – komplexné riešenie pre plánovanie a realizáciu prepráv

Špedícia – komplexné riešenie pre plánovanie a realizáciu prepráv

Špedícia je agenda Webdispečinku, ktorá umožňuje vytvárať rozvozové trasy (prepravy), zastávky na trasách a akcie, ktoré je potrebné na zastávkach vykonať. Vybranú trasu je možné zobraziť na mape, upraviť ťahaním myši a následne poslať vodičovi priamo do tabletu do aplikácie WD Fleet 3D.

WD FLEET

Vodič potom v aplikácii WD Fleet 3D prepravu prijme a začne ju realizovať. Začne tiež vytvárať online stazku – ručne alebo v plne automatickom režime. Nechá sa navigovať na pripravené zastávky pomocou navigácie Sygic s truck parametrami. Plní úlohy, ktoré mu dispečer naplánuje a informuje tak dispečera o stave prepravy.

Medzi Webdispečinkom a aplikáciou WD Fleet 3D prebieha online synchronizácia a to nielen na úrovni prepráv, činností vodiča, ale aj správ, tankovacej smernice a pod. Vo Webdispečinku sa potom z činností vodiča tvorí stazka, na základe ktorej je možné vyhodnotiť priebeh prepravy – časy, nakládky, vykládky, prípadne najazdené kilometre jazdy plné a prázdne, spracovať zhotovené fotografie a vyhodnotiť tak prepravu.

V špedícii je tiež možné porovnať dispečerom naplánovanú trasu s trasou vypočítanou navigáciou Sygic a tiež so skutočne vodičom odjazdenou trasou.

WD FLEET

Špedícia nie je súčasťou základnej ponuky Webdispečinku. Je to platený balíček, ktorý je potrebné aktivovať v ponuke Nastavenie – Firma – Balíčky.

Pre zasielanie prepráv, ale aj pre vyhodnotenie prepráv a spracovanie stazky je možné využiť naše API rozhranie a umožniť tak obojstrannú komunikáciu medzi informačným systémom, Webdispečinkom a WD Fleetom 3D.

Obojstranná komunikácia medzi informačnými systémy