Optimalizácia rozvozov a zvozov

Optimalizácia rozvozov a zvozov

Predstavujeme vám optimalizačný nástroj, ktorý používateľom umožňuje vytvoriť efektívny plán dopravy na základe zákazníckych objednávok, rešpektuje prepravné a zákaznícke obmedzenia, maximalizuje využitie vozového parku a minimalizuje prepravné náklady. Nasadenie systému má zmysel tak v prevádzkach s tromi, ako aj s tromi stovkami vozidiel.

Optimalizácia rozvozov

Je dokázané, že použitím systému sa dosiahlo:

  • Zníženie prepravných nákladov typicky o 10-20 %.
  • Zrýchlenie prípravy plánu dopravy.
  • Zlepšenie zákazníckeho servisu.
  • Ľahký odhad účinku na zmenu štruktúry vozového parku.


Typické obmedzenia, ktoré možno zohľadniť vo vytváranom pláne:

  • Časové okná zákazníkov
  • Tonážne obmedzenia
  • Obmedzenie na určitý typ vozidla
  • Časová dostupnosť vozidiel
  • Kapacita nakládky
  • Rozličná prejazdnosť ciest pre rozličné typy vozidiel


Systém je prevádzkovaný na výkonných serveroch dostupných cez internet, dá sa začať používať takmer okamžite. Zákaznícke objednávky sa do systému zadávajú buď manuálne, alebo automaticky z ERP systému prostredníctvom interface. Tento interface treba, samozrejme, najprv pri spolupráci s klientom vytvoriť. Pri optimalizácii sa využívajú digitálne mapy obsahujúce informácie o mýtnych poplatkoch, prejazdnosti a rýchlostiach úsekov pre rozličné typy vozidiel a pod. Po príprave plánu možno vodičom vytlačiť prehľadné itineráre, zaslať do navigácií vodičov zastávky alebo informovať zákazníkov o predpokladanom čase dodávky/zvozu e-mailom a pod.Optimalizácia rozvozov