Sledovanie prevádzkových parametrov

Sledovanie prevádzkových parametrov

Ďalšie úspory vďaka sledovaniu dôležitých prevádzkových parametrov

Ako hardvér, tak aj softvér výrobku WEBDISPEČINK sú prispôsobené tak, aby ste mohli v reálnom čase sledovať (a samozrejme aj zaznamenávať) dôležité parametre spojené s vozidlom a jeho pohybom).

Príklady:

  • samozrejmosťou je sledovanie stavu paliva v nádrži - môžete tak rýchlo odhaliť neoprávnenú manipuláciu s pohonnými hmotami
  • je možné odčítať presný stav tachometra, to znamená, najazdené kilometre
  • je možné vyhodnocovať aj štýl jazdy vodiča, ktorý má priamu súvislosť s opotrebovaním vozidla
  • u nákladných automobilov môžete sledovať a zaznamenávať zaťaženie jednotlivých náprav - vďaka tomu máte dokonalý prehľad o tom, aký náklad je prepravovaný
  • podobne môžete merať aj teplotu v prevádzkovom priestore - toto je dôležité napríklad pri zásielkach citlivých na teplotu prostredia
  • vyhodnocovať je možné i priebeh otáčok pracovného stroja, takže je možné ľahko určiť, akú dobu stroj skutočne pracoval
  • môžete monitorovať napríklad i jazdu s tempomatom
  • pomocou sledovania teploty prevádzkových kvapalín, stavu ventilácie a zobrazovania chybových hlásení diagnostiky automobilu môžete často predchádzať závažným poruchám vozidla

Veľa z týchto parametrov dokáže odčítať priamo mobilná jednotka WEBDISPEČINKU, usporíte teda aj náklady za prídavné senzory a ich inštaláciu.