Referencie, Starektransport s.r.o.

Referencie, Starektransport s.r.o.

Starektransport s.r.o.

Starektransport s.r.o.

Obor činnosti: nákladné vozidlá

http://www.starektransport.com

Firma Starektransport s.r.o. vznikla v roku 1993. Počas doterajšieho trvania si našla pevné miesto medzi dopravcami. Roky pôsobenia v odbore sú dôkazom odbornej spôsobilosti pre podnikanie v doprave. Finančná spoľahlivosť obchodným partnerom je garantovaná podľa zákonov platných v Slovenskej Republike a štátoch Európskej Únie. Firma je tvorená kolektívom ľudí, s ktorými sa dohovoríte v slovenčine ale aj v svetových jazykoch ako sú angličtina, nemčina a ruština.


Firma Starektransport s.r.o. používa aplikáciu WEBDISPEČINK od roku 2011. Vďaka tejto aplikácii máme prehľad o pozíciách vozidiel. Zároveň sa jedná o nástroj s ktorým evidujeme históriu pohybu vozidiel a ďalšie parametre. Napríklad vďaka pripojeným FMS zberniciam je možné kontrolovať údaje o PHM, otáčkach motora a údajov z tachografu. Pomocou WEBDISPEČINKU rozoznávame aj jednotlivé štýly jázd vodičov a vieme ich upozorniť na ich chyby pri jazde.

WEBDISPEČINK nám tiež výrazné pomáha pri výpočte cestovných náhrad vodičov, ktoré sa nám automaticky naťahujú do program Autoplán. Markantne nám to ušetrilo čas, ktorý sme strávili nad prepisovaním informácií zo stazky vodiča do Autoplánu. Teraz sa nám to generuje automaticky cez otvorené api rozhranie WEBDISPEČINKU. Jednoduchá orientácia vo WEBDISPEČINKU nám vždy poskytne rýchle načítanie potrebných dát

S aplikáciou WEBDISPEČINK sme veľmi spokojný a odporúčame ju preto aj ďalším firmám.

Ing. Štefan Starek
majiteľ

Referenčný list