Referencie, Brantner Nové Zámky s.r.o.

Referencie, Brantner Nové Zámky s.r.o.

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obor činnosti: komunálne služby

http://www.brantnernz.sk

Naša spoločnosť, ktorá zahájila na trhu svoju činnosť už v roku 1993 pod názvom Branos s.r.o., vznikla z Technických služieb mesta Nové Zámky a poskytuje komplexné komunálne služby. V roku 2005 sa spoločnosť premenovala na Brantner Nové Zámky s.r.o. Je dcérskou spoločnosťou rakúskej firmy BRANTNER Walter,G.m.b.H. Krems a mesta Nové Zámky. Rozsahom aktivít a kvalitou služieb zastáva naša spoločnosť významné miesto na trhu, hlavne v meste Nové Zámky a okolitých obciach. Kvalitné zaisťovanie našich služieb je riadené kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú dlhoročnú prax v jednotlivých odboroch komunálnych služieb.

Naša spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. zaviedla systém Webdispečink na začiatku roka 2009, keď sme opustili pôvodné lokálné riešenie Tranis a naše vozidlá sa previedli do webovej aplikácie Webdispečink. V súčastnosti využíváme aplikáciu k zhromažďovaniu podkladov o prevádzke vozidiel, hlavne informácie o najazdených kilometroch a odpracovaných hodinách. Získané informácie nám ulahčujú fakturáciu našich výkonov. Ďalej chceme do aplikácie importovať záznamy o čerpaní pohonných hmôt, aby sme mohli kontrolovať priemerné spotreby vozidiel. Pri nových vozidlách chceme riešiť informácie o spotrebe pohonných hmôt prepojením s FMS zbernicou vozidla. Ako ďaľšiu možnosť ulahčenia našej práce konzultujeme s výrobcom možnosť automatického importu evidovaných dát cez rozhranie API.WEBDISPECINK.CZ do nášho informačného systému.

Jozef Huszlica
Vedúci strediska

Referenčný list