Referencie, SaJ a.s.

Referencie, SaJ a.s.

SaJ a.s.

SaJ a.s.

Obor činnosti: referenčné vozidlá

http://www.saj.cz

Společnost SaJ a.s. se řadí mezi 10 největších úklidových firem v ČR a je významným zaměstnavatelem. SaJ a.s. se sídlem v Praze, má pobočky po celé republice. Společnost má certifikáty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. SaJ a.s. odpovídá za škody způsobené svou činností v oblasti úklidových služeb a doplňkových služeb do výše 60 mil. Kč. Společnost je dále členem: České asociace úklidu a čištění /CAC/, České společnosti pro jakost /ČSJ/, Hospodářské komory /HK ČR/. Výhody SaJ a.s. jsou:
◦ Profesionalita
◦ Kvalita
◦ Flexibilita

Aplikace Webdispečink byla zavedena do naší společnosti v roce 2010. Aplikace se využívá pro automatické vedení knihy jízd a monitoring poloh našich vozidel. Systém nám obecně šetří práci a pomáhá s kontrolou činnosti našich zaměstnanců, ale především nám přinesl ekonomickou úsporu v nákladech na řízení. S Webdispečinkem jsme tak spokojeni a můžeme jej doporučit i dalším zájemcům o monitoring.

Ladislav Žižka
výkonný manažer pro ISŘ

Referenčný list